Munnbind og støvmasker

Riktig bruk av munnbind eller god støvmaske vil hindre og redusere spredning av ulike virus som spres gjennom luftsmitte. Privatpersoner bruker munnbind på en litt annen måte enn helsepersonell.

Munnbind som er større av størrelse og dekker mer av haken og legger seg tett over neseryggen, vil være en bedre beskyttelse enn engangstyper som brukes av helsepersonell.

For privatpersoner så er det negative ved å bruke munnbind at man ikke setter det på riktig og ender opp med å justere bindet for ofte, og dermed risikerer å smittes gjennom kontaktsmitte fra hender og fingre.

Vis filtre

Ved å bruke et munnbind eller støvmaske som dekker mer og som er behagelig mot huden vil man som privatperson være bedre beskyttet.

Sykdommer forårsaket av virus

Mange av de viktigste sykdommer gjennom historien er forårsaket av virus. Virus er faktisk en bestemt type mikroorganismer og blant de minste som finnes. Noen av sykdommene virus er årsak til kan være helt ufarlig, mens andre igjen er dødelige.

I dag har man vaksiner som kan forebygge enkelte virus og behandlinger som behandler andre typer. Det som er viktig å vite er det at antibiotika ikke virker på virus, men antibiotika brukes effektivt mot bakterier.

Bakterier har strukturer som antibiotika virker på og disse strukturene mangler virus.

Eksempler på ulike typer virus:

 • Koronaviruset (cov-19)
 • Influensa
 • Hiv
 • Polio
 • Meslinger
 • Forkjølelse
 • Vorter

Munnbind – Smitte og beskyttelse

Hovedmåtene virus spres på er ved:

 • Dråpesmitte og luftsmitte
 • Kontaktsmitte og indirekte kontaktsmitte

En person smitter andre personer i umiddelbar nærhet ved dråpesmitte. Personen nyser eller hoster og dråper slynges ut og treffer personer som står innen en viss avstand.

Munnbind og munnmasker

Ved luftsmitte er dråpene mindre og svever i luften. Virus ved luftsmitte kan nå mennesker som står litt lengre unna enn ved dråpesmitte.

Kontaktsmitte ligger i ordet. En person med smitte tar på en annen som dermed får viruset på seg og blir smittet.

Ved indirekte kontaktsmitte så vil en smittet med et virus ta på en gjenstand, viruset spres videre når andre berører denne gjenstanden. Typiske steder er håndtak og flater mange berører i løpet av en kort periode.

Gode forhåndsregler er spesielt viktig når man ønsker å unngå smitte av virus. Det er i hovedsak to veldig viktige ting man kan gjøre selv. God håndhygiene og gode rutiner for nysing og hosting.

 • Vask hendene ofte og i om lag 20 sekunder.
 • Ha tilgjengelig hånddesinfeksjonsmidler for å erstatte håndvasken hvis det ikke er mulig å vaske hendene.
 • Bruk gjerne desinfeksjon beregnet på overflater hvis man har overflater som mange personer tar borti på kort tid.

Det er viktig å huske på at har man synlig smuss på hendene så bør man vaske hendene før man desinfiserer.

Gode nyse- og hosterutiner er viktig for ikke å spre virus videre til andre mennesker. Dette er et emne som har vært omtalt mye i forbindelse med koronaviruset (covid-19).

Nys i et papirtørkle som kastes umiddelbart. Viruset overlever lengre i fuktig miljø som i for eksempel et lommetørkle. Å nyse i armkroken er bedre enn å nye eller hoste i hånden, men klesplagget blir da urent. Med god håndhygiene vil munnbind hindre og redusere mye av smittefaren.

Risikoen for å bli smittet selv reduseres betraktelig når munnbindet brukes på rett måte. Like viktig er det at vi selv reduserer å risikoen for å smitte andre hvis vi enten har viruset eller er bærer uten å være klar over det.

Munnbind og støvmasker har flere bruksområder

>Munnbind og støvmasker kommer i flere typer og størrelser.

Munnbind og ansiktsmasker

De fleste er fortrinnsvis laget av syntetisk materiale, men noen er også brukt til gjenbruk og kan renses eller vaskes.

De som kan brukes flere ganger har som regel et filter-stykke som kan byttes ut. Munnbind mot smitte er i realiteten en barrière og et skjold mot mikroorganismer som skilles ut fra munnen og nesen til den som bruker og bærer masken.

Likeledes er den et beskyttende skjold mot liknende mikroorganismer som befinner seg i luften i bærerens umiddelbare nærhet. Munnbind og masker brukes også for å beskytte helsepersonell mot å få væsker som blod, puss og lignende i ansiktet.

Ved allergier er munnbind og støvmasker også et godt alternativ og beskytter mot direkte inhalasjon av pollen og støv, partikler og annet som er i luften. Spesielt i pollensesongen vil bruk av munnbind utendørs eller i bil, reduserer allergisymptomer betraktelig.

I områder ved høy luftforurensning vil munnbind med byttbart filter både redusere den øyeblikkelige konsekvensen av å puste inn forurenset luft, men også virke inn på langvarig konsekvens. Effekten av å puste inn forurenset luft med gifter, eksos med mer, har svært negativ påvirkning på lungene.